top of page

Att tänka på före ankomst

 • Datum

Betäckningssäsongen på Salsbro Stuteri sträcker sig från 20 mars till 31 juli. Efter 31 juli fram till 15 agusti sker inga nya insemineringar, endast schemalagda ultraljud. Stationen stänger 15 agusti, sista dagen för att ta hem eller transportera ston till annan station.

Vi tar emot ston av alla raser. Under semineringssäsongen har vi veterinär tillgänglig 24 timmar om dygnet för att möta upp de krav som ställs för att seminera med fryst hingstsperma.


 • Att du har valt hingst och även reservhingst.

 • Att bokningsavgiften är betald.

 • Att du är ute i god tid om du valt en hingst som finns på fryst sperma för att få sperman på plats innan du anländer med ditt sto.

 • Att skriva ut, läsa igenom, fylla i, skriva under och skicka tillbaka avtalet mellan hästägaren och Salsbro stuteri.


Avtal Salsbro o stoägare med GDPR_2023
.pdf
Download PDF • 94KB

 • När det gäller ston och hingstar knutna till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) krävs, förutom det ovan nämnda avtalet, dessutom att du registrerar dig och ditt sto på www.sprangrulla.se innan du anländer till stationen. Tag också med en underskriven kopia till oss.

 • Stoet skall vara i gott hull, frisk, avmaskad och helst skall bakskor vara avtagna.

 • Tidigare problem i samband med betäckningar och fölningar skall delges oss skriftligen!

 • Om stoet har föl vid sidan är det viktigt att meddela oss fölets hälsostatus och om det varit några övriga problem.

 • Vi behöver också veta om sto/föl har några allergier eller andra problem och eventuella egenheter.

 • Om du har några egna önskemål vad gäller skötsel och hantering av din häst, som egen hage, smörjning av eksem mm, skriv ned detta i avtalet som nämns ovan.

 • Om du har med mycket utrustning tex täcken och salvor – märk upp dem och gör en lista så har vi lättare att hålla ordning på dina saker. Stoets grimma skall också vara märkt med namn.


bottom of page